Förpackningar – det är ingen lek.

Ett stort problem: skadade produkter

Dan Boblit vet att det mest frustrerande man kan uppleva som kund är att produkten som levereras har skadats. Han vet även att det bästa sättet att förhindra skador är att se till att det finns så lite outnyttjat utrymme som möjligt i förpackningen. Big Bad Toy Store hade tidigare mellan 60 och 80 lådstorlekar på lager i ett försök att alltid ha en låda av rätt storlek.

Lösningen: Sluta samla på lådstorlekar som om de vore frimärken.

Efter implementeringen av Packsize On Demand Packaging® eliminerade Big Bad Toy Store sitt lådlager, samtidigt som de fick tillgång till precis rätt lådstorlekar. De sparade också tid genom att de inte längre behövde planera inventarienivåer, hålla koll på hur många lådor som fanns på lager eller sköta besök från lådleverantörer. Viktigast av allt: fraktskador på produkterna reducerades avsevärt.

Förpackningar – det är ingen lek.

Avsevärt färre klagomål från kunder om skadade produkter

Drastisk minskning eller total eliminering av utfyllnadsmaterial i förpackningarna

Mindre lådinventarie att hantera

Mer kapital över till andra områden av företaget

Vårt nya on‐demand-system hjälpte oss att skicka ut beställningar fortare, vilket i sin tur gjorde att verksamheten växte.”

Dan Boblit, delägare

”Vi tycker att [Packsize] är en i stort sett perfekt lösning för att expandera vår distribution och sälja produkter snabbt.”

Myro Klegin

Se hur Packsize kan eliminera lådinventariet och minska produktskador.