Skyways to Automation

Thank you for joining this Digital Live Broadcast!

Get your recording!

Skyways to Automation

Thank you for joining this Digital Live Broadcast!

Get your recording!

Vad är On Demand Packaging®?

Har du någonsin undrat varför varorna du beställer anländer i en överdimensionerad låda fylld med emballage och frigolitbitar? Genom att skapa lådan när den behövs med Packsize® On Demand Packaging® ser du till att varje produkt skickas i minsta möjliga låda. Det sparar tid och pengar och är dessutom miljövänligt.

Använd mindre wellpapp

Genom att använda mindre lådor reducerar Packsize-kunder sin wellpappskonsumption markant.

Minimera utfyllnadsmaterial

Minsta möjliga låda betyder att behovet av icke-nedbrytbart utfyllnadsmaterial reduceras med i genomsnitt 50 procent.

Minska din lådhantering

Företag som använder On Demand Packaging® slipper hantera ett stort lager med lådor.

Öka hållbarheten

Packsize-kunder reducerar sina koldioxidavtryck och sin förbrukning av wellpapp och utfyllnadsmaterial, samtidigt som de ökar effektiviteten i sina fraktprocesser. Detta leder till färre nedhuggna träd, lägre belastning på våra soptippar och renare luft för oss alla.

En ny förpackningslösning för alla

Oavsett vilken bransch du tillhör, eller vilken roll du har, tillhandahåller Packsize On Demand Packaging®  anpassade lösningar som inkluderar maskinvara, programvara, tillbehör, konsulttjänster och professionella tjänster. Packsize kommer att förändra din verksamhet och öka ditt företags intäkter.

Världens största (och smartaste) företag använder Packsize.

Läs mer om hur Staples®, världens näst största e-handelsföretag, sparade nästan 40 procent helt enkelt genom att byta till Packsize On Demand Packaging®.

Learn More

”Detta har varit ett problem för våra kunder som vi har kunnat lösa och vi har fått ett fantastiskt gensvar från kunderna på de platser där vi redan har implementerat [Packsize]-systemet.”

Don Ralph | Senior Vice President of Supply Chain & Logistics | Staples

”Packsize On Demand Packaging®-systemet är fantastiskt när det gäller att bygga precis det man behöver precis när det behövs.”

Brian Bowers | Chief Operating Officer | MityLite

”En lösning utan kapitalinvestering var som en dröm som går i uppfyllelse. Vår upplevelse med Packsize varit sömlös från början. De gör allting väldigt enkelt.”

John Skuchas | Director of Operations | Metro

”Genom att samarbeta med Packsize kan vi tillverka transportlådor—även för stora format—medan kundens beställning trycks ut. Detta innebär att vi får rätt låda, med rätt dimensioner vid precis rätt tid, och slipper överflödiga lådor.”

Jim Blee | Chief Operating Officer | Graphic Tech

”Vi bygger hela tiden vidare på vårt uppdrag att tillhandahålla våra kunder med kostnadseffektiva förpackningslösningar av högsta möjliga kvalitet”.

Mark Carlson | Chief Financial Officer | Everett Graphics

”Vårt nya on‐demand-system hjälpte oss att skicka ut beställningar fortare, vilket i sin tur gjorde att verksamheten växte.”

Dan Boblit | delägare | Big Bad Toy Store

Se vad Packsize kan göra för dig