Så kan On Demand Packaging® hjälpa dig

Vad innebär en 40 % minskning i lådstorlek för din verksamhet? Hur stora besparingar kan du göra?

Visste du att Packsize On Demand Packaging® vanligtvis reducerar lådstorleken med 40 procent? Detta resulterar i en 20-procentig minskning av wellpappskonsumtionen. Hur påverkar detta din verksamhet?

Den här vitboken besvarar den frågan och många andra, t.ex. :

  • Hur mycket CO2 kan du spara med On Demand Packaging®?
  • Hur mycket utrymme i lådan sparar du med Packsize?
  • Hur mycket utfyllnadsmaterial slipper du använda?
  • Hur många träd skulle du behöva plantera för att det ska motsvara de här besparingarna?

Packsize strävar efter att leverera smarta förpackningar för en hållbar planet.