Minsta möjliga låda: On Demand Packaging®

Om en genomsnittlig låda består av 40 % luft finns det mycket utrymme för förbättringar.

Dagens ledande företag håller på att revolutionera sina förpackningsmetoder genom att tillverka sina egna lådor på begäran. Det kanske låter bakvänt, men de här företagen har insett att det är mer effektivt att tillverka lådorna själva än att använda konventionella förpackningsmetoder.

Lär dig hur On Demand Packaging®:

  • Lämnar ett mindre fotavtryck på miljön, sänker arbetskostnader och skyddar produkterna på ett bättre sätt
  • Resulterar i 20-35 % besparingar jämfört med konventionella leveranskedjor
  • Sänker fraktkostnader och volymviktskostnader

Lär dig mer om revolutionen inom leveranskedjan för wellpapp som heter On Demand Packaging®