Utvecklingen av On Demand Packaging®

Din förpackningsprocess hör inte hemma i stenåldern!

Köper och lagrar ditt företag sina lådor? Lär dig hur förbättrade förpackningsmetoder håller på att förändra wellpappsmarknaden till din fördel.

Lär dig hur leveranskedjan har blivit:

  • Mer flexibel genom att lådorna tillverkas internt
  • Effektivare genom att man använder bättre principer i leveranskedjan
  • Mer hållbar genom att man använder de miljövänligaste förpackningsmateriale

 

Förstå varför de ledande företagen går över till On Demand Packaging®.