Hållbarhetsrapport för Packsize

Dagens förpackningar innehåller i genomsnitt cirka 40 % tomt utrymme. Det håller vi på att ändra!

Packsize förstår sin roll och sitt ansvar i att skydda och förbättra miljön för framtida generationer. Därför strävar Packsize efter att tillhandahålla smarta förpackningar för en hållbar planet.

Rapporten täcker:

  • Hållbarhet och wellpapper
  • Specifika hållbara fördelar med On Demand Packaging®
  • Packsize Sustain-ovations™
  • … och mycket mer

 

 

Fyll i formuläret nedan så kan du hämta ner vitboken direkt.