Hur många olika lådstorlekar behövs?

Antagligen många fler än man skulle tro. Ta reda på vad man kan göra för att sluta frakta luft.

Hur mycket spenderar ditt företag på frakt varje år? Tror du att du kan sänka kostnaderna? Vilka lådstorlekar använder du? Ta reda på vad man kan göra för att sluta frakta luft.

Denna vitbok täcker:

  • Rätt antal lådstorlekar för din organisation
  • Varför det är bäst att skapa ett oändligt antal lådstorlekar
  • Hur man reducerar mängden luft i lådan

Öka effektiviteten när det gäller förpackning och frakt.