PACKSIZE: CHIEF OPERATING OFFICER

Effektivare processer för en starkare organisation.

Om ditt företag vill implementera en effektiv förpackningsprocess är det dags att samarbeta med Packsize®.

Bygg ett långsiktigt samarbete

Som ekonomichef vill du skapa afffärsrelationer som ger företaget långsiktigt värde. Det är precis det Packsize erbjuder.

Ta kontroll över dina processer

Genom att samarbeta med Packsize tar ditt företag över tillverkningen av sina egna lådor. Våra samarbetspartners rapporterar avsevärda besparingar tack vara elimineringen av utfyllnadsmaterial, sänkta volymviktskostnader och färre kundklagomål p.g.a. skadade produkter. Din förpackningsproduktion blir mer effektiv och inte minst mer kostnadseffektiv.

Eliminera flaskhalsar

Har du märkt bristande effektivitet i dina förpacknings- och fraktprocesser? Vi hjälper dig alltid att identifiera problemområden innan vi föreslår lösningar. Packsize erbjuder alltid anpassade lösningar som passar ditt företag.

Samarbeta med vårt expertteam

Dra nytta av vår expertis; utnyttja vår kompetens Eftersom vi förstår hur våra system kan integreras med dina processer kan vårt team hjälpa dig med en hel del. Låt oss hjälpa dig och din organisation.

Anamma förändringar som leder till förbättrade resultat

Det kan vara obehagligt att ändra etablerade processer. Men som våra kunder kan intyga hjälper vår metod till att sänka kostnader, öka produktivitet, eliminera slöseri och utveckla en effektivare och mer hållbar leveranskedja.

Vad säger kunderna? Se hur våra kunder sparar pengar.

”Vi har märkt att våra kunder är mer och mer inriktade på automatisering och effektivisering för att ge dem bättre prissättning. Med Packsize kunde vi spara tid, minska inventariet, eliminera slöseri, och dela med oss av besparingarna till våra kunder, vilket innebär att det påverkar dem på ett positivt sätt.”

Jim Blee, Chief Operating Officer, Graphic Tech

Ta fram en effektivare process idag med Packsize.