PACKSIZE: VD

Smarta förpackningar för smarta beslutsfattare.

Packsize® kan hjälpa ditt företag uppnå den tillväxt ni söker och strömlinjeforma era processer.

Eftersträva hållbar tillväxt

På Packsize försöker vi alltid tänka som en verkställande direktör, vilket innebär att vi försöker optimera effektiviteten i hela verksamheten. Traditionella förpackningslösningar involverar omfattande leveranskedjor som kostar företaget stora pengar och använder din tid på ett ineffektivt sätt. On Demand Packaging® främjar ökad funktionalitet och hållbarhet genom att reducera kostnader och skapa ytterligare inkomster för ditt företag.

Begränsa din finansiella risk

När du implementerar On Demand Packaging® tar Packsize på sig den större delen av den finansiella risken – inte du. Istället kommer du att kunna dra fördel av omedelbara besparingar som leder till ökade intäkter och förbättrar din lånemöjligheter.

Öka kundbelåtenheten

Det är ingen som tycker om att öppna ett paket som är fullt med emballage och små frigolitbitar. När en kund får en vara som har packats på fel sätt säger det någonting om ditt företag. Med Packsize kan du visa att ditt företag värnar om kundens hela upplevelse.

Öka ditt företags värde

Om ditt företag implementerar On Demand Packaging® kommer du att spara pengar, vilket sedan kan multipliceras med den viktade kapitalkostnaden för att öka företagets värde.

Var en god medborgare

Vår VD, Hanko Kiessner, har sagt: ”jag ville skapa ett framgångsrikt företag som inte förstörde planeten.” Packsize strävar efter att hjälpa våra kunder reducera sitt ekologiska fotavtryck genom att använda mer effektiva och mindre slösaktiga förpackningsprocesser.

Vad säger kunderna? Se hur våra kunder sparar pengar.

”Packsize har tillhandahållit mycket tillförlitlig onsite-support och har tillgodosett våra förpackningskrav på ett kostnadseffektivt sätt.”

Craig Turnbull, VD, Bongo International

Låt företaget växa med Packsize.