PackNet.Report

Med PackNet.Report™ får du tillgång till en ny nivå av business intelligence som främjar dina förpackningsinitiativ, hållbarhetsmål och kostnadsbesparingar. PackNet.Report™ ger dig möjlighet att styra PackNet.Server™ för On Demand Packaging®, inklusive synlighet i enskilda eller flera maskiner samt en helt ny nivå av insikt. Personen som är förpackningsansvarig kan få tillgång till data och analyser i realtid från en motsvarande maskinoperatörspanel som visar en anpassningsbar instrumentpanel.

Förstå vad som sker på förpackningslinjen allt eftersom det händer, med möjlighet att svara omedelbart, eller hantera intensiva skift eller säsongsbaserad efterfrågan. Sluta gissa och förbättra den totala produktiviteten i din On Demand Packaging®-verksamhet med PackNet.Report™.

    

Let us customize your packaging solution.