iQ Fusion 2

Den patentskyddade maskinen iQ Fusion 2® är den optimala On Demand Packaging®-innovationen för effektiva produktionsprocesser inom branscher där företag vill minska sin användning av wellpapp och utfyllnadsmaterial, sänka volymviktsavgifter och göra kunderna nöjdare. iQ Fusion 2 drivs med tryckluft och är tillsammans med programvaran PackNet.Server™, samt tillbehör och slitdelar, en komplett förpackningslösning för företag som behöver anpassade papprodukter och snabbare genomströmning – med ett litet fotavtryck.

iQ Fusion 2® är försedd med multi-patenterad horisontell utmatning och bord som gör det möjligt för en ensam operatör att gå från utformning till tillverkning av lådor utan någon väsentlig ökning av cykeltiden. Denna ergonomiska förbättring ökar även operatörens produktivitet. iQ Fusion 2® producerar de flesta FEFCO 100-, 200- och 300- lådor.

    

Let us customize your packaging solution.