EM7™

EM7är en multi-patenterad automatisk maskin för On Demand Packaging® som är avsedd för användning inom en rad olika branscher. EM7är tillverkad i Sverige och hanterar robusta lådtillverkningsfunktioner, inklusive längsgående och tvärgående skärning, veckning och perforering. EM7™ är en effektiv förpackningsmaskin som även har stöd för baklängesmatning av pappen, så att maskinen kan producera ett obegränsat antal lådutformningar optimerade för ett oändligt antal potentiella produktstorlekar.

EM7fungerar fullt integrerat med produktions- och optimeringsprogramvaran PackNet.Server, vilket ger de förpackningsansvariga de verktyg och den analys som behövs för att planera och hantera de allra mest komplicerade och krävande arbetsflödena för wellpapproduktion av enskilda och batchproducerade lådor. Du kan visa rapporter om användar- och maskineffektiviteten, samt veckovisa produktivitetsanalyser, direkt från användarpanelen på EM7™-maskinen, eller från panelen på ett justerbart stativ för maximal flexibilitet.

    

Let us customize your packaging solution.