On Demand Packaging® is changing the world.

och kommer även att förändra din värld.

Det gamla sättet

Idag sker allting på begäran. Du kan titta på en viss tv-serie under ett helt år eller över en helg. Dina bankaffärer sköts via telefon. Du kan boka bord på en restaurang utan att ens lyfta på telefonluren.

Så varför sitter förpackningsbranschen fast i det förgångna?

Att beställa ett visst antal lådstorlekar till ditt företag är klumpigt och ineffektivt. Den outnyttjade delen av dina paket är i själva verket fylld med potentiella intäkter.

Det nya sättet

Med Packsize On Demand Packaging® får du en lådtillverkningsmaskin som ger dig möjlighet att tillverka en låda med valfria dimensioner vid exakt rätt tidpunkt.

Så här tjänar du på det

11 sätt att spara—Genom att använda systemet On Demand Packaging® elimineras alla de outnyttjade utrymmena i förpackningen. Det innebär mindre wellpapp, mindre utfyllnadsmaterial och mindre miljöpåverkan.

Använd mindre wellpapp

Genom att använda mindre lådor minskar Packsize-kunder sin wellpappskonsumption markant.

Minimera utfyllnadsmaterial

Minsta möjliga låda betyder att behovet av icke nedbrytbart utfyllnadsmaterial reduceras med i genomsnitt 50 procent.

Reducera lådhantering

Företag som använder On Demand Packaging® behöver inte oroa sig för att hantera ett stort lager med lådor.

Optimera lagerutrymme

Genom att eliminera ett stort lager med lådor kan företag frigöra värdefullt lagerutrymme. Lagra produkter istället för lådor.

Sänk arbetskostnader

I vissa fall krävs det färre anställda för att uppnå en snabbare cykeltid vid användning av On Demand Packaging®.

Reducera infrastruktur

Lådor med rätt dimensioner betyder att du får ut mer av din befintliga infrastruktur. Fler lådor får plats på en lastbil, på ett transportband och på andra platser i leveranskedjan.

Öka genomströmningen

När företaget har möjlighet att skapa en låda med rätt dimensioner när som helst kan beställningar hanteras snabbare genom att man inte behöver gissa vilken lådstorlek som passar.

Minimera skador

Skador på dina produkter inträffar ofta när de åker omkring inuti kartongen. Eliminering av det outnyttjade utrymmet reducerar skador.

Reducera fraktkostnader

Fraktföretagen tar ut avgifter för paket baserat på vikt och storlek; Det är idag viktigare än någonsin att minimera dina lådstorlekar.

Öka hållbarheten

Packsize-kunder använder mindre wellpapp och utfyllnadsmaterial, samtidigt som deras transporteffektivitet också förbättras. Detta leder till att färre träd fälls, färre soptippar fylls upp och att vi alla andas renare luft.

Öka kundbelåtenheten

Dina kunder vill inte behöva kasta bort överdimensionerade lådor och de stora mängderna utfyllnadsmaterial som skickas med. Mindre lådor reducerar skador och förbättrar dina kunders upplevelse.

On Demand Packaging® förändrar världen.

Nu är det dags att ändra er.

Se vad Packsize kan göra för dig