Spara pengar – det var ju enkelt

Spara pengar – det var ju enkelt

Problemet: Kunder gillar inte slöseri när det gäller förpackningar

Staples främsta klagomål från kunderna var att de slösade förpackningsmaterial i sina försändelser. Som ett led i ett större hållbarhetsinitiativ satte Staples som mål att reducera materialet i sina förpackningar med 20 procent senast 2020.

 

Lösningen: Förpackningar med rätt dimensioner

I samarbete med Packsize International och dess On Demand Packaging®-teknik implementerade Staples år 2012 ett ”smart-size förpackningsprogram” för att tillverka anpassade förpackningar för varje beställning. Vad hände sen? En bättre kundupplevelse och förbättrad hållbarhet och effektivitet i leveranskedjan med varje leverans.

Spara pengar – det var ju enkelt

Den genomsnittliga wellpappsanvändningen minskade med mer än 15 procent

Användningen av utfyllnadsmaterial minskade med 60 procent

Kundundersökningar visar att smart-size förpackningar möter kundernas behov och förväntningar.

”Detta har varit ett problem för våra kunder som vi har kunnat lösa och vi har fått ett fantastiskt gensvar från kunderna på de platser där vi redan har implementerat [Packsize]-systemet. Många gånger när du investeringar i din leveranskedja konkurrerar du med andra avdelningar inom företaget om kapital. Det är mycket ovanligt att avdelningscheferna trycker på för att få leveranskedjan att implementera en lösning snabbare för att den har varit så pass lyckad för alla parter.”

Don Ralph, Senior Vice President of Supply Chain & Logistics

Vill du också sänka dina kostnader för utfyllnadsmaterial med 60 procent? Klicka på knappen nedan: