Stora möbler i minsta möjliga låda

Stora möbler i minsta möjliga låda

Problemet: Stort lager, otillräcklig genomströmning

MityLite är branschledande inom tillverkning av slitstarka stolar och bord, men deras stora sortiment tvingade företaget att förvara över 45 olika lådstorlekar på sitt lager. ”Det var ett svårt problem att planera för våra förpackningsbehov”, säger MityLites Chief Operations Officer, Brian Bowers. ”Vårt wellpapplager tog upp en stor del av vårt lagerutrymme och vi hade ofta för många exemplar av vissa lådor och för få av andra.”

 

Lösningen: En förpackningsmaskin som förbättrar ledtiderna

Packsize har revolutionerat sättet som borden levereras. Genom att förenkla sina förpackningsbehov kunde MityLite minska sitt wellpapplager samtidigt som ledtiderna förbättrades.

Sitt inte bara där med en bra idé

Wellpapplagret minskade med 60 %.

Driftsmässiga förbättringar och minskade kostnader.

Förenklade förpackningsbehov.

Aldrig mer slut på lådor.

”Packsize On Demand Packaging®-systemet är fantastiskt när det gäller att bygga precis det man behöver precis när det behövs.”

Brian Bowers, Chief Operating Officer

Fyll i formuläret nedan för att få mer information om On Demand Packaging®: