Ibland krävs det en enkel lösning för komplicerade förpackningar

Problemet: För många lådor, för stort lager

Inom tryckbranschen krävs det mycket korta handläggningstider. Holland & Crosby ville kunna anpassa sig efter specifikationer som mycket väl kan komma att ändras efter att den första beställningen gjorts. Företaget skickade ut 500-1000 lådor dagligen och kartongernas specifikationer ändrades hela tiden. Detta ledde till att ett stort antal outnyttjade lådor förvarades på lagret.

Lösningen: On Demand Packaging® förenklar allting

Holland & Crosby implementerade Packsize On Demand Packaging® 2013. Företaget började tillverka sina egna kartonger för att alltid få precis rätt storlek och antal genom att installera den automatiserade förpackningsmaskinen Packsize EM7™. Därigenom förbättrades responstiden omedelbart och fraktkostnaderna sänktes märkbart genom att eliminera expressavgifter och outsourcing av lådtillverkningen.

On demand printing förtjänar On Demand Packaging®

Minskade förpacknings- och transportavfall, och reducerade wellpappslagret med 15 procent.

Sänkte fraktkostnader ordentligt genom att eliminera expressavgifter

Kartonger med rätt dimensioner säkerställde minimerade förpackningsrelaterade skador på kundens displayer.

Eliminerade stress med att behöva köpa förpackningar till oförutsägbara projekt.

”Packsize-utrustningen förbättrade vår förpackningsprocess avsevärt. Nu har vi kapacitet att tillhandahålla våra kunder den händläggningstid de kräver.”

Max West, Operations Manager

Om du vill lära dig mer om hur Packsize kan förenkla din leveranskedja fyller du i formuläret nedan.