Skapa lådor med kirurgisk precision

Problemet: Hur många olika lådstorlekar behövs?

Boston Scientifics internationella distributionscenter skickade ut 3 500 lådor med 28 000 produkter varje dag. Företaget använde mer än 50 olika lådstorlekar och kunde ändå inte eliminera de outnyttjade utrymmena i paketen.

 

Lösningen: Oändligt antal lådstorlekar!

När Boston Scientific undersökte sin distributionsprocess beslöt de att den bästa lösningen var att använda Packsize-systemet för att skapa minsta möjliga låda. Deras främsta prioritet var kvaliteten på förpackningen samt att undvika skador. Med hjälp av mindre lådstorlekar och Packsize-tekniken kunde Boston Scientific minska sina fraktskador.

Innovativa förpackningar för en välfungerande försörjningskedja

Packsize-maskiner integreras direkt med Boston Scientifics lagerförvaltningssystem.

Enormt lagerutrymme görs tillgängligt genom att växla till Packsize.

Färre produktskador och minskade kostnader för utfyllnadsmaterial och pappkartonger.

”Packsize hjälpte oss uppnå våra strategiska mål genom att minska våra fraktskador och sänka kostnaderna för transport, wellpapp och lagring.”

Frank Moonen, verksamhetschef

Lär dig vad Packsize kan göra för dig?